شما اینجا هستید

آخرین اخبار » سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی رونمایی شد

سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی با حضور نجفی رونمایی شد.

به گزارش ایسنا، صبح امروز، سایت رسمی ستاد جوانان و دانشجویان روحانی به آدرس www.dobareiran.com با حضور محمدعلی نجفی رونمایی شد.

محمد کبیری رئیس ستاد جوانان و دانشجویان روحانی است.

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393