دسته: اخبار انتخابات محمد هاشمی

گفتگوی جنجالی «محمد هاشمی» در مورد انتخابات ریاست جمهوری 96

«آیت الله» در مورد تعداد موافقین و مخالفین روحانی در شورای نگهبان اطلاعاتی داشت /روحانی براساس نظرسنجی ها پیروز است / خاطرات سری «آیت الله» بنابر اقتضای زمان منتشر می شود/ فکر نمی کردم جهانگیری ثبت نام کند/تا روز اخر صبر کردم یکی از 5 کاندیدای پوششی بیایند، اما نیامدند و من آمدم/ «آقا» گفتند […]

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393