شما اینجا هستید

آخرین اخبار » جزئیات آرای 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96 در تهران

جزییات آمار واجدین شرایط رأی دادن در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تعداد آرای مأخوذه و آرای 4 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران به شرح زیر است:

آمار واجدین شرایط اخذ رأی 5500000

کل آراء مأخوذه و غیر مأخوذه 3686961

تعداد آرای آقای حسن روحانی 2588200 (درصد نسبت به کل آراء 70/19 )

تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی 969218  (درصد نسبت به کل آراء 26/28 )

تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم  45659 (درصد نسبت به کل آراء 1/23 )

تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا 16817  (درصد نسبت به کل آراء 0/45 )

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393