شما اینجا هستید

آخرین اخبار » اطلاعیه شماره 28 ستاد انتخابات کشور، در تمامی برگه‌های اخذ رای باید مهر مخصوص انتخابات درج شود

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 28 خود تاکید کرد:

به آگاهی کلیه اعضای شعب اخذ رای و نمایندگان فرماندار می‌رساند از آنجائی که تعرفه و برگ رای فاقد مهر انتخاباتی جزء آراء باطله محسوب می‌گردد، لذا تاکید می‌گردد نسبت به مهمور نمودن تعرفه و برگ رای‌های انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و اولین میاندوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مهر اجرایی و نظارت انتخابات دقت لازم صورت گیرد.

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393