شما اینجا هستید

آخرین اخبار » اولین اظهار نظرهای سعید جلیلی در اولین روز بعد از پایان ثبت نام انتخابات

سعید جلیلی : فردای روزی است که اعلام کردیم در انتخابات شرکت نمیکنیم اما کارمان که تمام نشده؛ بیشتر شده!

اخبار 96 | اخبار سیاسی ، ورزشی، فرهنگی و هنری سال 1393